Korupcja
Korupcja

Co to jest korupcja? Korupcja jest nieuczciwym zachowaniem osób sprawujących władzę, takich jak kierownicy lub urzędnicy państwowi. Korupcja może obejmować wręczanie lub przyjmowanie łapówek lub nieodpowiednich prezentów, podwójne transakcje, transakcje pod stołem, manipulowanie wyborami, przekierowywanie funduszy, pranie pieniędzy i defraudację inwestorów. Jednym z przykł

Wpływ zapasów surowych na gospodarkę naftową
Wpływ zapasów surowych na gospodarkę naftową

Zapasy ropy zapewniają wgląd w równowagę podaży i popytu na rynku ropy naftowej i oczywiście wpływają na ceny ropy. Zależność między podażą a popytem jest jedną z podstawowych koncepcji ekonomicznych i nie jest bardziej jasne niż porównanie wpływu odpływu i przepływu zapasów ropy naftowej na rynek towarowy. Zapasy i ceny ropy

5 krajów, które produkują najwięcej cukru
5 krajów, które produkują najwięcej cukru

Około 80% światowego cukru produkuje się z trzciny cukrowej w klimacie tropikalnym i subtropikalnym, a pozostałe 30% pochodzi z buraków cukrowych, które są uprawiane głównie w strefach umiarkowanych na półkuli północnej. Siedemdziesiąt krajów produkuje cukier z trzciny cukrowej, 40 z buraków cukrowych i 10 z obu. Mimo niewielki

Omówienie formularza SEC ADV
Omówienie formularza SEC ADV

Co to jest SEC Form ADV? Formularz ADV jest wymaganym przedłożeniem do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przez profesjonalnego doradcę inwestycyjnego, który określa styl inwestycyjny, zarządzane aktywa (AUM) oraz kluczowych urzędników firmy doradczej. Formularz ADV musi być corocznie aktualizowany i udostępniany jako rejestr publiczny dla firm zarządzających ponad 25 milionami dolarów. Jeśli w przesz

Dylemat Dinera
Dylemat Dinera

Co to jest dylemat Dinera? Dylemat Dinera to sytuacja teorii gier, w której kilku graczy przypadkowo sabotuje siebie i siebie nawzajem. Czasami określa się to również mianem dylematu pozbawionego skrupułów. Podobnie jak dylemat więźnia, dylemat gościa pojawia się, gdy kilku uczestników próbuje zdobyć najwyższą możliwą nagrodę osobistą, ale zamiast tego znajduje się w niekorzystnej sytuacji. Dylemat gościa wiąż

Handel elektroniczny (e-handel)
Handel elektroniczny (e-handel)

Co to jest handel elektroniczny (e-handel)? Handel elektroniczny lub e-handel (czasami pisany jako eCommerce ) to model biznesowy, który pozwala firmom i osobom prywatnym kupować i sprzedawać rzeczy przez Internet. Handel elektroniczny działa we wszystkich czterech następujących głównych segmentach rynku: Od firmy do firmy Biznes dla klienta Od konsumenta do konsumenta Od konsumenta do biznesu Handel elektroniczny, który można prowadzić na komputerach, tabletach lub smartfonach, można uznać za cyfrową wersję zakupów w katalogu wysyłkowym. Prawie każdy mo